ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА(ПО) : ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ ЗА ОДЛУКУ О ЗАНИМАЊУ И ШКОЛОВАЊУ У СУСРЕТУ СА СВЕТОМ РАДА

Не

153-03-00002-25/2011-06

marinaostojic@live.com