ИЗРАДА УПУТСТВА СА ИНДИКАТОРИМА КВАЛИТЕТА ЗА ПРАКСУ У ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДЛОГА УГОВОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРАКСЕ

Не

153-03-00002-28/2011-06

milica.rebic@kulturkontakt.or.at