ВИРТУЕЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ-ПРИМЕНА ИНФОРМАТИКЕ У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Не

153-03-00002-29/2011-06

milica.rebic@kulturkontakt.or.at