ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА КРОЗ ПРИМЕНУ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ ПРИСТУПА ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ – ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН

Не

153-03-31/2010-06

ivana.knezevic@mpn.gov.rs