ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ НАШИХ ГРАЂАНА У ИНИСТРАНСТВУ

Не

153-03-00037/2011-06

Доц. др Снежана Вуковић, inkluzija@mpn.gov.rs