Изградња капацитета образовних институција у Републици Србији за писање пројеката и коришћење потенцијалних извора финансирања за унапређивање квалитета, праведности и ефикасности рада

Не

610-00-01738/2017-07

dragana.malidzan@gov.rs