Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за развој кључних вештина ученика основних школа: критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и програмирање микробит уређаја

Не

153-03-00017/2018-07

katarina.aleksic@mpn.gov.rs