Обука наставника за рад са децом, ученицима и полазницима са сметњама вида и пружање  подршке током њиховог описмењавања на Брајевом писму

Не

610-00-00788/2018-07

ljiljana.simic@mpn.gov.rs