Програм стручног усавршавања ‒ обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама

Не

610-00-02458/2018-07

preduzetnistvo@poslovnezene.org.rs