Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе - Селфи

Не

612-00-00368/2019-07

gcapric@ceo.gov.rs