Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања

Не

610-00-01424/2019-07

maja.todorovic@zuov.gov.rs