Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи

Не

610-00-01532/2019-07

gcapric@ceo.gov.rs