Развој међупредметних компетенција и стварање услова за додатну примену дигиталних алата за реализацију наставе у основним школама

Не

610-00-00181/2020-07

vladeta.petrovic@ict.edu.rs