Обука наставника информатике и рачунарства за примену уређаја Микробит у оквиру теме Пројектни задатак у седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања

Не

610-00-00269/2019-07

katarina.aleksic@mpn.gov.rs