Програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања

Не

611-00-02068/2020-03

Доц. др Снежана Вуковић, inkluzija@mpn.gov.rs