Обука наставника информатике и рачунарства за примену уређаја Микробит у оквиру наставне теме Рачунарство у петом разреду основног образовања и васпитања

Не

610-00-00075/2021-07

katarina.aleksic@mpn.gov.rs