Обука наставника и стручних сарадника у основним школама за пружање подршке школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања

Не

610-00-00134/2021-07

ekaralic@ceo.gov.rs