Обука наставника разредне наставе за примену микробит уређаја у оквиру наставне теме Алгоритамски начин размишљања предмета Дигитални свет

Не

610-00-00092/2022-07

katarina.aleksic@mpn.gov.rs