Вештине за адолесценцију

Не

153-02-00020/2023-16

Доц. др Снежана Вуковић, inkluzija@mpn.gov.rs

Општи циљ обуке је јачање васпитног и превентивног утицаја школе оснаживањем запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика; промоција здравих стилова живота, превенција негативног и развој одговорног понашања ученика.