Васпитни рад у школи у функцији пожељног понашања код ученика

Не

610-00-00219/14/2023-07

Тијана Јанковић, tijancica.jankovic@gmail.com, /

Развијање компетенција наставника разредне и предметне наставе за планирање, реализацију и вредновање васпитног рада.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Бора Станковић'', Вождовац Слађана Анђелковић, Весна Петровић Урошевић 27 3.95
2 ОШ ,,Мирослав Антић'',Ниш Бисерка Светозаревић, Маја Врачар 26 4
3 ОШ ,,Његош'', Ниш Милан Јоксимовић, Марија Ћирић 28 3.96
4 ОШ ,,Вожд Карађорђе'', Ниш Милан Јоксимовић, Марија Ћирић 27 3.97
5 ОШ ,,Коста Абрашевић'',Раковица Драгана Петровић Косановић, Бранка Јемуовић 23 3.93
6 ОШ ,,Коле Рашић'', Ниш Бисерка Светозаревић, Маја Врачар 28 4
7 ОШ ,,Стеван Дукић'', Палилула Весна Петровић Урошевић, Бранка Јемуовић 26 4
8 ОШ ,,Вук Караџић'', Степојевац Данијела Чоловић, Бранка Јеумовић 23 3.94
9 ОШ ,, Доситеј Обрадовић'', Ниш Драган Гејо, Марија Ћирић 27 4
10 ОШ ,, Михајло Пупин'', Земун Весна Петровић Урошевић, Mаја Врачар 25 3.98
11 ОШ ,,Ђуро Стругар'', Нови Београд Милан Јоксимовић, Наташа Веселиновић 20 3.88
12 ОШ ,,Коста Ђукић'', Младеновац Данијела Чоловић, Бранка Јеумовић 24 3.99
13 ОШ ,,Вук Караџић'', Ниш Драган Гејо, Бисерка Светозаревић 29 3.98
14 ОШ ,,Краљ Петар I'', Ниш Бисерка Светозаревић, Драган Гејо 27 4
15 ОШ ,,Сретен Младеновић Мика'', Ниш Драган Гејо, Марија Ћирић 30 4
16 ОШ ,,Васа Чарапић'', Бели поток Данијела Чоловић, Наташа Веселиновић 26 3.96
17 ОШ ,,Момчило Живојиновић'',Младеновац Милан Јоксимовић, Драган петровић Косановић 24 3.86
18 ОШ ,, Илија Гарашанин'', Гроцка Данијела Чоловић, Милан Јоксимовић 22 3.99
19 ОШ ,, Филип Кљајић Фића'',Чукарица Слађана Анђелковић, Маја Врачар 20 3.99
20 ОШ ,,Марија Бурсаћ'', Звездара Слађана Анђелковић, Маја Врачар 24 4
21 ОШ ,,Јован Ристић'', Палилула Милан Јоксимовић, Весна Петровић Урошевић 24 3.99
22 ОШ ,,Војвода Мишић'', Савски венац Наташа Веселиновић, Маја Врачар 22 4
23 ОШ ,,22.октобар'', Сурчин Весна Петровић Урошевић, Слађана Анђелковић 25 3.98
24 ОШ ,,Јован Миодраговић'', Врачар Јоксимовић Милан, Јемуовић Бранка 21 3.93
25 ОШ ,,Прва обреновачка школа'', Обреновац Данијела Чоловић, Наташа Веселиновић 24 3.87

Укупно учесника: 622 | Просечна оцена: 3.97