Подршка развоју социјалних вештина

Не

610-00-00219/17/2023-07

Тијана Милисављевић, tijanamilisavljevic@yahoo.com, 0652929531, 0652929531

Стицање знања и умења наставника и стручних сарадника о развоју социјалних вештина код ученика са сметњама у развоју.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Живадин Апостоловић" Трстеник Тијана Милисављевић, Ана Радмановић 26 3.98
2 ОШ ,,Јован Курсула" Варварин Тијана Милисављевић, Ана Радмановић 28 3.98
3 ОШ ,,Доситеј Обрадовић" Ћићевац Тијана Милисављевић, Ана Радмановић 30 3.98
4 ОШ ,,Јован Поповић" Крушевац Тијана Милисављевић, Ана Радмановић 30 3.96
5 ОШ ,,Јован Јовановић Змај" Брус Тијана Милисављевић, Ана Радмановић 26 3.99
6 ОШ ,,Иво Лола Рибар" Александровац Тијана Милисављевић, Ана Радмановић 25 3.97

Укупно учесника: 165 | Просечна оцена: 3.98