Унапређивање наставних и ваннаставних активности за достизање компетенција за демократску културу у установама образовања и васпитања

Не

153-02-00021/2023-16

Доц. др Снежана Вуковић, inkluzija@mpn.gov.rs

Општи циљ програма обуке је унапређивање компетенција, наставника, директора и стручних сарадника у предуниверзитетском образовању за примену Референтног оквира компетенција за демократску културу на нивоу установа образовања и васпитања.