Инспиративна пракса – повод за рефлексивни дијалог о развоју међупредметних компетенција

Не

610-00-00219/21/2023-07

Споменка Дивљан, centar.drugikorak@gmail.com

Афирмација примера инспиративне праксе у развоју компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у раду са децом предшколског и школског узраста. Унапређивање компетенција запослених у предшколским установама и основним школама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ"Расто Немањић - Свети Сава", Нова Пазова, Његошева 4 Живка Комленац, Ивана Грошко, Елвира Стефановић, Маја Вуксановић, Маријана Милутин, Гордана Хајдуковић, Александра Поповић, Весна Радуловић, Споменка Дивљан 33 3.91
2 ОШ "Др.Јован Цвијић", Зрењанин Весна Радуловић, Споменка Дивљан, Александра Поповић, Елвира Стефановић, Гордана Хајдуковић, Маја Вуксановић, Маријана Милутин 50 3.79
3 Бечеј, Гимназија Весна радуловић, Живка Комленац, Елвира Стефановић, Александра Поповић, Гордана Хајдуковић Јандрић, Маја Вуксановић, Ивана Грошко, Маријана Милутин, Споменка Дивљан 36 3.83

Укупно учесника: 119 | Просечна оцена: 3.84