Улога образовног система у заштити деце од злостављања и занемаривања

Не

610-00-00219/20/2023-07

Иван Лукић, ivan.lukic@akadimijaoxford.com

Јачање професионалног самопоуздања васпитача у предшколским установама, као и наставног особља у основним школама у функцији унапређења компетенција и овладавање вештинама препознавања и превенције злостављања и занемаривања деце.