Унапређивање компетенција запослених у систему образовања у области менталног здравља - ТоТ

Не

153-03-00002/2024-16

Доц. др Снежана Вуковић, inkluzija@mpn.gov.rs

Општи циљ је јачање целокупног образовног система за реаговање у кризним ситуацијама кроз унапређивања знања и вештина просветних саветника, саветника спољних сарадника из области заштите менталног здравља стручним сарадницима - ПП служба у школи