Програм обуке запослених у образовноваспитним установама - Српски као страни језик у наставној пракси 1

Не

153-01-0003/2024-16

violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs

Општи циљ Програма обуке је развијање дидактичко-методичких компетенција наставника који обезбеђују превазилажење језичких, културних и комуникацијских баријера кроз реализацију наставе српског као страног језика.