Програм обуке запослених у образовноваспитним установама Српски као страни језик у наставној пракси 2

Не

153-01-00004/2024-16

violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs

Општи циљ Програма обуке је успостављање одговарајућег приступа образовању са акцентом на снижавање афективног филтера ученика и запослених у образовноваспитним установама, како би се креирало што повољније емоционално и безбедно окружење за учење.