Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2025 истраживања

програм се изводи путем Интернета

Да

611-00-00088/2024-03

gcapric@ceo.gov.rs

Реализација ОЕЦД ПИСА програма, подразумева употребу низа стандарда које је неопходно поштовати у истраживању како би се добили валидни резултати. Такође, истраживање се у потпуности спроводи електронским путем, па је неопходно унапредити диг. ком.