Обука наставника основне школе за наставну тему Програмирање у оквиру предмета Информатика и рачунарство

програм се изводи путем Интернета

Да

610-00-000049/2024-07

nebojsa.vasiljevic@petlja.org

Циљ обуке је подизање компетенција наставника који изводе наставу из предмета Информатика и рачунарство за наставну тему Програмирање.