Породично оријентисане ране интервенције

програм се изводи путем Интернета

Да

601-00-00011/2024-16

ljiljana.marolt@mpn.gov.rs

Општи циљ обуке је да допринесе даљој изградњи капацитета васпитно-образовних установа у Србији за шире укључивање деце из осетљивих група у систем институционалног предшколског васпитања и образовања, за унапређивање услова подршке њиховој добробити и целовитом развоју, као и пружање подршке њиховим родитељима у свакодневним животним изазовима, чиме би се свој деци обезбедило остваривање права на квалитетно васпитање и образовање.