Континуирано стручно усавршавање наставника енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE TEACHER COMMUNITY)

програм се изводи путем Интернета

Да

611-00-00744/2024-03

tatjana.slijepcevic@britishcouncil.org

Примарни циљ ове обуке је развијање педагошких и методолошких капацитета наставника енглеског језика.