Унапређивање компетенција запослених у систему образовања у области менталног здравља младих

програм се изводи путем Интернета

Да

153-03-00002/1/2024-16

suzana.deretic@zuov.gov.rs

Општи циљ Програма обуке је јачање целокупног образовног система за реаговање у кризним ситуацијама кроз унапређивања знања и вештина свих стручних сарадника - психолога и педагога, у области заштите менталног здравља младих.