Развијање инклузивне праксе (Модул 3)

програм се изводи путем Интернета

Да

601-00-00016/2024-16

Доц. др Снежана Вуковић, inkluzija@mpn.gov.rs

Циљ програма обуке је оснаживање учесника за преиспитивање и унапређивање инклузивности наставних и школских пракси.