Листа програма од јавног интереса које решењем одобрава министар
# Програм
# Програм
5414

Подршка наставницима физике и хемије у раду са даровитим ученицима у гимназији

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02054/2024-03
5413

Осигурање квалитета и развој стручних школа – обука школског тима за квалитет

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02005/2024-03
5412

Оцењивање и вредновање у функцији унапређења квалитета процеса учења

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00194/1/2024-07
5411

Развијање инклузивне праксе (Модул 3)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00016/2024-16
5410

Унапређивање компетенција запослених у систему образовања у области менталног здравља младих

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002/1/2024-16
5409

Континуирано стручно усавршавање наставника енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE TEACHER COMMUNITY)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00744/2024-03
5408

Подржати и бити подржан: хоризонтална размена у циљу развоја инклузивне праксе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00217/2024-16
5407

Породично оријентисане ране интервенције

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00011/2024-16
5406

Обука наставника основне школе за наставну тему Програмирање у оквиру предмета Информатика и рачунарство

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-000049/2024-07
5403

Обука наставника Рачунарства и информатике за предмет Базе података у 4. разреду гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00117/2024-03
5402

Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2025 истраживања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00088/2024-03
5401

Програм обуке запослених у образовноваспитним установама Српски као страни језик у наставној пракси 2

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-01-00004/2024-16
5400

Програм обуке запослених у образовноваспитним установама - Српски као страни језик у наставној пракси 1

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-01-0003/2024-16
5399

Унапређивање компетенција запослених у систему образовања у области менталног здравља - ТоТ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002/2024-16
5397

Улога образовног система у заштити деце од злостављања и занемаривања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/20/2023-07
5396

Инспиративна пракса – повод за рефлексивни дијалог о развоју међупредметних компетенција

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/21/2023-07
5395

Унапређивање наставних и ваннаставних активности за достизање компетенција за демократску културу у установама образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-02-00021/2023-16
5394

Презаштићеност - скривени проблем савременог родитељства

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/19/2023-07
5393

Подршка развоју социјалних вештина

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/17/2023-07
5392

Транзиција из угла породичног и институционалног контекста у систему образовања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/18/2023-07
5391

Унапређивање језичке компетенције наставника (први део) - Познавање и примена

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/16/2023-07
5390

Употреба Веб алата у предшколским установама и основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/15/2023-07
5389

Васпитни рад у школи у функцији пожељног понашања код ученика

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/14/2023-07
5388

У мрежи пројектне наставе - школа - запослени - ученици - родитељи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/13/2023-07
5387

Обука наставника гимназије за наставну тему програмирање у оквиру предмета Рачунарство и информатика

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02479/2023-03
5384

Вештине за адолесценцију

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-02-00020/2023-16
5383

Подршка остваривању грађанског васпитања у основној школи у области која се односи на право на здраву животну средину

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00566/2022-07
5382

Моћ даровитих – корак даље

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01231/2023-07
5381

Социјално-емоционално учење у функцији подршке развоју личности ученика/ца

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 022-05-00350 2023-16
5380

Обука за развој и вредновање читалачке писмености у првом циклусу основне школе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00726/2023-07
5379

Климатске промене у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00005/2023-03
5378

Остваривање програма грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00006/2023-03
5377

Подршка ученицима из осетљивих група у дигиталном и непосредном окружењу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00018/2023-16
5376

Од вођења случаја до одрживе инклузивне праксе у образовној институцији

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00019/2023-16
5375

Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранство

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00263/2023-07
5374

Обука школских координатора и администратора међународног испитивања ICILS

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-01-00004/2023-15
5373

Учење о геноциду почињеном над Србима

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00015/2023-16
5372

Oснаживање саветника-спољних сарадника за подршку установама образовања и васпитања у областима образовања на језицима националних мањина и инклузивног образовања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-00-00008/2023-16
5371

Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00244/2023-07
5370

Кораци ка доброј примени електронских уређаја и ненасилној комуникацији у онлајн окружењу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-01-003/2023-16
5369

Подршка остваривању слободних наставних активности и ваннаставних активности у другом циклусу основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00090/2023-07
5368

Обука наставника који реализују програм наставе и учења географије за трећи разред гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00088/2023-03
5367

Обука наставника који реализују програм наставе и учења географије за други разред гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00087/2023-03
5366

Универзални дизајн за учење и пројектна настава као подршка квалитетном инклузивном образовању

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00001/2023-16
5365

Обука наставника за реализацију пројектне наставе и школских пројеката

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00104/2022-07
5364

Обука наставника Рачунарства и информатике за предмет Базе података у 3. разреду гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00144/1/2022-03
5363

Обука наставника Рачунарства и информатике за предмет Програмирање у 3. разреду гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00144/1/2022-03
5362

Обука наставника разредне наставе за примену микробит уређаја у оквиру наставне теме Алгоритамски начин размишљања предмета Дигитални свет

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00092/2022-07
5361

На заједничком путу учења

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00075/2022-07
5360

Јачање капацитета за пружање подршке менталном здрављу младих у Републици Србији: тренинг за стручњаке

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00063/2022-07
5359

Програм стручног усавршавања за организацију и спровођење државне матуре

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02518/2022-03
5358

Нови модели учења у раду са надареним ученицима/ИОП-3

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/10/2022-07
5357

Проговори да видим ко си – култура говора

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/7/2022-07
5356

Креативно предузетништво

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/8/2022-07
5355

И комуникација се учи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/5/2022-07
5354

Екологиши се

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/12/2022-07
5353

Савремени приступ настави – Поглед у будућност

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/11/2022-07
5352

Дидактика часа са употребом ИКТ-а

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/9/2022-07
5351

Превазилажење проблема у настави српског језика у различитим модулима

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/6/2022-07
5350

Обука школских тимова за унапређивање система самовредновања рада школе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00023/2022-07
5349

Развијање иновативне инклузивне праксе кроз колаборативно акционо истраживање

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01127/2022-07
5348

Обука школских координатора и администратора међународног истраживања ТАЛИС 2024

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01022/2022-07
5347

Обука школских координатора и администратора међународног истраживања ТИМСС 2023

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01023/2022-07
5346

Континуирано стручно усавршавање наставника енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE TEACHER COMMUNITY)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00998/2022-07
5345

Кључни појмови новог програма грађанског васпитања у основној школи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2022-07
5344

Комптенције за демократску културу и програми наставе и учења

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00003/2022-07
5343

Од визије до иновативне инклузивне праксе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00817/2022-07
5342

Програм обуке наставника за имплементацију софтвера за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у основним и средњим школама у настави физичког и здравственог васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-01-00021/2022-07
5341

Унапређивање рада СОС саветница за пријаву насиља у школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00757/3/2022-07
5340

Примена правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00757/2/2022-07
5339

Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00- 00757/1/2022-07
5338

Нови модели учења у раду са надареним ученицима/ИОП-3

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00644/10/2022-07
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
5336

Програм обуке за педагошке асистенте који пружају подршку ученицима на знаковном језику и Брајевом писму

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00582/2022-07
5335

Изазови и дилеме нових програма грађанског васпитања – разговори са стручњацима

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00674/2022-07
5334

Подршка остваривању слободних наставних активности у основној школи које се односе на област екологије и одрживог развоја

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00675/2022-07
5333

Активности за подршку свим учесницима – диференцијација наставе (Модул 2)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00681/2022-07
5332

Лидерство за иновативну инклузивну праксу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00682/2022-07
5331

Програм обуке за подршку остваривању изборног програма Образовање за одрживи развој у гимназији

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 022-05-00310/2022-03
5330

Програм обуке наставника у области заштите потрошача

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2022-07
5329

Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-00-01084/2022-07
5328

Самовредновање квалитета рада предшколских установа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00348/2022-07
5327

Етика и интегритет

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00012/2022-03
5326

Програм обуке за наставнике који остварују изборне програме из друштвених наука у гимназији

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-00-00011/2022-03
5325

Програм обуке за наставнике који остварују изборне програме из природних наука у гимназији

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-00-00010/2022-03
5324

Методика наставе за изборни програм – ромски језик са елементима националне културе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00171/2022-07
5323

Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00008/2022-07
5322

Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00009/2022-07
5321

Програм обуке за јачање капацитета представника образовно-васпитних установа за реализацију активности повезаних са деловањем за одговорно грађанство

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-135/2022-07
5320

Програм обуке за представнике образовно-васпитних установа, усмерен на интеркултурално образовање које укључује образовање за одрживи развој и демократску културу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-138/2022-07
5319

Програм обуке за јачање капацитета ученика за остваривање активности које се односе на одрживи развој и колективну добробит

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-134/2022-07
5318

Програм обуке за менторски рад са студентима на пракси

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00229/2022-03
5317

Програм обуке за менторски рад са приправницима у образовању

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00228/2022-03
5316

Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-03044/2022-03
5315

НТЦ систем учења – примена програма

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01439/2021-07
5314

Програм обуке наставника основних школа из области финансијске писмености

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01414/2021-07
5313

Обука школских администратора основних и средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01397/2021-07
5312

Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2022. истраживања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01362/2021-07
5311

Предлог онлајн програма стручног усавршавања за развој кључних вештина ученика основних школа за наставнике основних школа – обука за наставнике

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01278/1/2021-07
5310

Пружање психосоцијалне подршке у школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01279/2021-07
5309

Предлог онлајн програма стручног усавршавања за развој кључних вештина ученика основних школа за наставнике основних школа – обука за директоре

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01278/2021-07
5308

Програм Y млади – Иновативни приступ у превенцији родно заснованог насиља и промоција здравих животних стилова младића и девојака

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2021-03
5307

Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00854/2021-07
5306

Програм стручног усавршавања запослених у основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00853/2021-07
5305

Улога наставника и васпитача у развоју креативног и иновативног предузетништва код деце у дигитално доба

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00851/2021-07
5304

Проговори да видим ко си – усмено изражавање

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00821/2021-07
5303

Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00849/2021-07
5302

Инклузија као део вештина запослених у предшколском и основношколском образовању

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00852/2021-07
5301

Формативно оцењивање – од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00934/2021-07
5300

Едукацијом деце до очувања традиције

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00846/2021-07
5299

Од замисли до реализације – прави кораци ка писању пројеката у предшколским установама и основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00894/2021-07
5298

Транзиција – континуитет у пружању подршке деци/ученицима од предшколске установе до средње школе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00935/2021-07
5297

Креативна екологија и развој еколошке свести код деце и ученика у предшколским установама и основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00953/2021-07
5296

Програм обуке наставника ромског језика са елементима националне културе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00954/2021-07
5295

Обука наставника и стручних сарадника у основним школама за пружање подршке школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00134/2021-07
5294

Програм обуке подршка наставницима у реализацији изборног програма Економија и бизнис у гимназијама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-01288/2021-03
5293

Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00922/2021-03
5292

Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00526/2021-07
5291

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00527/2021-07
5290

СНОП: Стручни сарадници као носиоци промене

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00456/2021-07
5289

Дигитална екологија (Програм за помоћ и подршку деци за безбедно и функционално коришћење дигиталне технологије путем интерактивне едукације наставника основних школа и родитеља)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00001/2021-07
5288

Oд рефлексије о акцији до рефлексије за акцију (за примену модела заједнице професионалног учења практичара)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00281/2021-07
5287

Обука наставника и стручних сарадника у основним школама за пружање подршке школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00134/2021-07
5286

Обука наставника технике и технологије за управљање електромеханичким моделима помоћу микробит уређаја у осмом разреду основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00157/2021-07
5285

Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00240/2021-03
5284

Безбедност деце на интернету

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00074/2021-07
5283

Обука наставника информатике и рачунарства за примену уређаја Микробит у оквиру наставне теме Рачунарство у петом разреду основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00075/2021-07
5282

Обука за школске координаторе и администраторе међународних истраживања чији је носилац ИЕА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01386/ 2020-07
5281

Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01206/2020-07
5280

Програм обуке наставника „Људска права и владавина права“

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00015/2020-03
5279

Програм обуке наставника „Употреба драмске едукације у грађанском васпитању“

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00016/2020-03
5278

Обука наставника за примену општих стандарда постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01117/2020-07
5277

Програм обуке наставника гимназије за примену информационо-комуникационих технологија у савременој настави географије

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-01574/2020-03
5276

Програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02068/2020-03
5275

Модули за развој језичких компетенција наставника који наставу реализују на језицима националних мањина

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00396/2019-07
5274

Дигитализација школских процеса и активности

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00823/2020-07
5273

Обука наставника информатике и рачунарства за примену уређаја Микробит у оквиру теме Пројектни задатак у седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00269/2019-07
5272

МОДУЛ 3: Менторска подршка ученицима средњих школа ромске националности за стицање компетенција за 21. век

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00828/2020-03
5271

Програм обуке наставника Грађанског васпитања за остваривање програма трећег и четвртог разреда гимназије

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00625/2020-03
5270

Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00439/2020-07
5269

Ваннаставне активности по мери ученика

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00412/2020-07
5268

Програм обуке за полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 152-00-00533/2020-03
5267

Примена апликације за прегледање отворених задатака на Завршном испиту/Државној матури

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00359/2020-03
5266

Учимо заједно у примени Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00331/2020-07
5265

Обука за примену Основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета: Обука на даљину: Развијање реалног програма – Године узлета

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00332/2/2020-07
5264

Обука за примену Основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета: Обука на даљину: Концепција Основа програма – Године узлета

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00332/1/2020-07
5263

Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2021 истраживања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00296/2020-07
5262

Обука за наставнике и стручне сараднике у области безбедности деце на интернету и превенције дигиталног вршњачког насиља

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 345-01-00002/2019-07
5261

Превенција насилног екстремизма и радикализације

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 337-00-00073/2020-03
5260

Хоризонтално учење практичара у примени Основа програма ПВО ‒ Године узлета (за тренере)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00217/2020-07
5259

Ученичке задруге у систему образовања и васпитања – изазови и могућности

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00182/2020-07
5258

Развој међупредметних компетенција и стварање услова за додатну примену дигиталних алата за реализацију наставе у основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00181/2020-07
5257

Програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00101/2020-03
5256

Обука запослених у образовању за примену праксе самовредновања у циљу унапређивања квалитета наставе и учења

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00005/2020-07
5255

Дечја атлетика – примена савремених програма у раду са ученицима и атлетска такмичења у школи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00052/2020-07
5254

Развој међупредметних компетенција

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00077/2020-07
5253

Да нам антидискриминација буде инспирација” – превенција и превазилажење дискриминације у вртићу и школи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00025/2019-07
5252

Примена микробит уређаја – основна обука за наставнике

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01713/2019-07
5251

Обука директора и наставника у основним школама за пружање подршке школама у процесу самовредновања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01676/2019-07
5250

Нови програми Грађанског васпитања оријентисани на исходе и компетенције

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02776/2019-03
5249

Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01532/2019-07
5248

Обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних компетенција

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01423/2019-07
5247

Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01424/2019-07
5246

Програм обуке наставника Рачунарства и информатике за 2. разред средње школе за програмски језик Пајтон

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02468/2019-03
5245

Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01351/2019-07
5244

Савремени концепт саобраћајног васпитања и образовања у првом разреду основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00773/2019-07
5243

Програм стручног усавршавања директора основних школа за развој кључних вештина ученика основних школа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01263/2019-07
5242

Обука за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Документовање

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00956/2/2019-07
5241

Обука за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Развијање реалног програма

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00956/1/2019-07
5240

Обука за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Концепција Основа програма – Године узлета

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00956/2019-07
5239

Обука за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе Менторска подршка предшколским установама у примени Основа програма

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00957/3/ 2019-07
5238

Обука за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе Документовање

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00957/2/ 2019-07
5237

Обука за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе Развијање реалног програма

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00957/1/2019-07
5236

Обука за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе Концепција основа програма – Године узлета

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00957/2019-07
5235

Развијање праксе кроз заједничку рефлексију (WANDA метод)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00976/4/2019-07
5234

Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење дец

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00976/3/2019-07
5233

Инспиративна средина за интегрисано учење

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00976/2/2019-07
5232

Ка квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању у локалној заједници

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00976/1/2019-07
5231

Програм обуке саветника спољних сарадника за заштиту од насиља

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00846/2019-07
5230

Програм стручног усавршавања директора основних школа за развој кључних вештина код ученика

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00734/2019-07
5229

Савремени концепт саобраћајног васпитања и образовања у предшколским установама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00733/2019-07
5228

Обука наставника за примену Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програма наставе и учења за Српски као страни језик

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00520/2019-07
5227

Обука школских координатора за примену софтверског решења есДневник

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 030-03-00009/2019-07
5226

Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за развој кључних вештина ученика основних школа: критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и програмирање микробит уређаја

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00017/2018-07
5225

Програм обуке за наставнике информатике у ИТ одељењима гимназије

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-03122/2018-03
5224

Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00335/2019-07
5223

Обука наставника у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања за предмет Матерњи језик и књижевност

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00384/2019-07
5222

Програми наставе и учења у складу са стандардом квалификација

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00131/2019-03
5221

Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе - Селфи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-00368/2019-07
5220

Изборни програми у гимназијама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00130/2019-03
5219

Програм стручног усавршавања ‒ обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-02458/2018-07
5218

Планирање, остваривање и вредновање наставе и учења у основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00057/2019-07
5217

Програм обуке наставника 1. разреда гимназије за програмски језик Пајтон

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-03288/2018-03
5216

Програм обуке наставника информатике у шестом и седмом разреду основног образовања и васпитања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-03283/2018-07
5215

Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-02420/2018-07
5214

Примена наставног материјала за борбу против антисемитизма у процесу наставе и учења

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 150-01-00014/2018-07
5213

Обука наставника за примену програма наставе и учења  за предмет Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00033/2018-07
5212

Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00247/1/2018-07
5211

Обука наставника за рад са децом, ученицима и полазницима са сметњама вида и пружање  подршке током њиховог описмењавања на Брајевом писму

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00788/2018-07
5210

Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа  за крај основног образовања за страни језик

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00884/2018-07
5209

ПРОГРАМ E-ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ОПИСМЕЊАВАЊА У СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ОСНОВНА ШКОЛА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00749/2018-08
5208

ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ОПИСМЕЊАВАЊА У СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ОСНОВНА ШКОЛА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00748/2018-07
5207

УСПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖЕ ПРАКТИЧАРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-00396/2018-07
5206

Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за развој кључних вештина ученика основних школа: критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и програмирање микробит уређаја

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00017/2018-07
5205

Модули обуке  педагошких асистената за рад у предшколским установама – Развој и учење деце раног узраста 1 и 2

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00018/2018-07
5204

Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 07-00-00021/2018-07
5203

Програм за водитеље (ТТ): Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00247/2018-07
5202

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-02-00027/2017-07
5201

Подршка наставницима у реализацији наставе српског језика за ученике мигранте

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-02667/2017-07
5200

Изградња капацитета образовних институција у Републици Србији за писање пројеката и коришћење потенцијалних извора финансирања за унапређивање квалитета, праведности и ефикасности рада

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01738/2017-07
5199

Формирање безбедних коридора за кретање деце ка школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5198

Правилан одабир, постављање и коришћење дечијих ауто седишта

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5197

Вожња бицикла

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5196

Бебедност деце у сеоском окружењу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5195

Седење у аутомобилу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5194

Безбедни простори за игру деце

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5193

Опасности у саобраћају

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5192

Где и како се безбедно прелази коловоз

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5191

Ко се куда креће у саобраћају

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00002/2017-07
5190

Обука учитеља за подизање ИТ компетенције

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01662/2017-07
5189

Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета Техника и технологија

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-001628/2016-07
5188

Обука наставника за примену општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01592/2017-07
5187

Настава програмирања у петом и шестом разреду

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00021/2017-03
5185

Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета Физичко и здравствено васпитање

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00911/2017-03
5184

„Основе дигиталне писмености наставника”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00018/2017-03
5183

„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00525/2017-03
5182

Пилотирање Нацрта основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета - Промена Основа - Узлет

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-00660/2017-03/4
5181

Пилотирање Нацрта основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета - Развијање Основа програма

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-00660/2017-03/3
5180

Пилотирање Нацрта основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета - Подршка практичарима у вођењу промене у контексту дечјег вртић

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-00660/2017-03/2
5179

Пилотирање Нацрта основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета - Полазиште Основа програма предшколског васпитања и образовања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-00660/2017-03/1
5178

„Покренимо нашу децу” уз слоган: „Да сваки дан буде активан”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00005/2017-03
5177

DSD GOLD I blended learning

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/1
5176

Obuka ispitivača za ispite u okviru programa DSD

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/3
5175

Pilot ispit u okviru DSD

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/4
5174

Гајење слатководних ракова

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06 /1
5173

Временски деривати и управљање ризиком у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/49
5172

Агроеколошки концепти одрживе пољопривреде

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/48
5171

Наводњавање кап по кап – избор и пројектовање система

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/47
5170

Берба и чување воћа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/46
5169

Органска производња у живинарству

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/45
5168

Водни режим биљака - теоријске и практичне основе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/44
5167

Интеракција хербицида и биљака

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/43
5166

Сушење воћа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/42
5165

Савремени сортимент винове лозе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/41
5164

Стрес и његов значај у савременој сточарској производњи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/40
5163

Унапређење органске сточарске (говедарске) производње

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/39
5162

Биљке – биоиндикатори услова станишта

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/38
5161

Ветеринарска анестезиологија и аналгезија

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/37
5160

Инвазивне коровске врсте

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/36
5159

Примењена ветеринарска епидемиологија

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/35
5158

Инвазивне врсте – интродукција, ширење и утицаји на животну средину

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/34
5157

Кукурузов пламенац и златица – интеракција и утицаји

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/33
5156

Угљени хидрати у савременој исхрани

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/32
5155

Развијање вештина читања на енглеском језику пољопривредне струке

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/31
5154

Пројектовање и оптимизација расхладних постројења у прехрамбеној индустрији

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/30
5153

Кључни фактори развоја пословне идеје у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06 /29
5152

Примена различитих поступака ремедијације на имобилизацију тешких метала

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/28
5151

Иновације у агробизнису

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/27
5150

Ђубрење у органској производњи

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/26
5149

Специфичности органске ратарске производње

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/25
5148

Одрживо управљање водама у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/24
5147

Биоремедијација у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06 /23
5146

Брендирање органских производа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/22
5145

Управљање пројектима у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/21
5144

Технологија скроба и скробних модификата

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/20
5143

Ендокрина регулација понашања животиња

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/19
5142

Хемијски састав воћа и поврћа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/18
5141

Информационе технологије у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06 /17
5140

Апликативни софтвери

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/16
5139

Технологија рекомбинантне ДНА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06 /15
5138

Биолошки аспекти плодности земљишта

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06 /14
5137

Микроорганизми продуценти енергије и хранљивих материјa

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/13
5136

Квалитет воде и биоиндикатори

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/12
5135

Аутохтоне бактерије млечне киселине - вектор стандардизације традиционалних сирева и развоја иновативних технологија функционалне хране

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/11
5134

Физиологија варења хране и ресорпције код моно и полигастричних животиња

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/10
5133

Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/9
5132

Микробиолошка безбедност хране

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06 /8
5131

Санитација прехрамбених погона

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/7
5130

Микробиологија хране

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/6
5129

Иновације у производњи ферментисаних млечних производа и сирева

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/5
5128

Примена микроорганизама у одрживој пољопривреди

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/4
5127

Савремене биотехничке репродуктивне технологије у функцији повећања генетског капацитета домаћих животиња

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/3
5126

Хибридизација воћака и винове лозе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-116/2016-06/2
5125

Стратегије и технике рада у CLIL настави

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-03340/2016-03
5124

Сарадњом до знања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00180/2016-03
5123

Приступ здравствено безбедној води за пиће и санитарно-хигијенским условима

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 150-00-00015/2016-03
5122

Родно условљено насиље из угла деце и одраслих који су преживели трауму - Ниво 1 - основни ниво

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00069/2016-03
5121

Програм превенције насиља здрави избори за децу - ниво 2 - напредни ниво

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 601-00-00069-1/2016-03
5120

Програм Y - млади иновативни приступ у превенцији родно заснованог насиља и промоцији здравих животних стилова младића и девојака

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00007/2016-06
5119

„Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 150-00-6/2016-06
5118

„Обука запослених у образовању за примену хоризонталног учења и јачање капацитета саветника-спољних сарадника”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 150-00-9/2016-06
5117

Обука за наставнике у области информационих технологија

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/8
5116

„Иновације у области израде и примене методичко-дидактичких материјала за наставу немачког језика”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/7
5115

„Интерактивно коришћење уџбеничке литературе и других материјала у настави”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/6
5114

„Настава предмета на немачком језику”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/5
5113

„Пилот испит у оквиру програма ДСД”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/4
5112

„Обука испитивача за испите у оквиру програма ДСД”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/3
5111

„DSD GOLD II blended learning (вештина говора, вештина писања) усавршавање за наставнике немачког језика у оквиру ДСД програма за стицање немачке језичке дипломе”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/2
5110

„DSD GOLD I blended learning (вештина говора, вештина слушања) усавршавање наставника немачког језика у оквиру програма ДСД за стицање немачке језичке дипломе”

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-12/2016-06/1
5109

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА - КВАЛИТЕТ, ПРОИЗВОДЊА И МЕНАЏМЕНТ У ОРГАНСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-01355/2014-06
5108

ФОРМИРАЊЕ БЕЗБЕДНИХ КОРИДОРА ЗА КРЕТАЊЕ ДЕЦЕ КА ШКОЛАМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/9
5107

ПРАВИЛАН ОДАБИР, ПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/8
5106

ВОЖЊА БИЦИКЛА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/7
5105

БЕБЕДНОСТ ДЕЦЕ У СЕОСКОМ ОКРУЖЕЊУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/6
5104

СЕДЕЊЕ У АУТОМОБИЛИ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/5
5103

БЕЗБЕДНИ ПРОСТОРИ ЗА ИГРУ ДЕЦЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/4
5102

ОПАСНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/3
5101

ГДЕ И КАКО СЕ БЕЗБЕДНО ПРЕЛАЗИ КОЛОВОЗ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/2
5100

КО СЕ КУДА КРЕЋЕ У САОБРАЋАЈУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-00004/2015-06/1
5099

ПОДРШКА НАСТАВИ У УЧЕЊУ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ПРЕШЕВУ, БУЈАНОВЦУ И МЕДВЕЂИ I

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00262/2015-06
5098

ПОДРШКА НАСТАВИ У УЧЕЊУ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ПРЕШЕВУ, БУЈАНОВЦУ И МЕДВЕЂИ II

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00262-1/2015-06
5097

ПОДРШКА НАСТАВИ У УЧЕЊУ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ПРЕШЕВУ, БУЈАНОВЦУ И МЕДВЕЂИ III

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00262-2/2015-06
5096

ОСНАЖИВАЊЕ ДЕЧЈЕГ УМА/MinDUPtm

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-0002/2015-06
5095

МЕНТОРСКА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У УСПЕШНОМ ЗАВРШЕТКУ ШКОЛЕ, МОДУЛ 2: МЕНТОРСКА ПРАКСА СА УЧЕНИКОМ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-4/2016-06
5094

МЕНТОРСКА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У УСПЕШНОМ ЗАВРШЕТКУ ШКОЛЕ, МОДУЛ 1: УВОД У УЛОГУ МОДЕРАТОРА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 151-00-3/2016-06
5093

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА: LEARNING TECHNOLOGIES FOR THE CLASSROOM 2

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00048/2014-06
5092

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА - КВАЛИТЕТ, ПРОИЗВОДЊА И МЕНАЏМЕНТ У ОРГАНСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 612-00-0135/2014-06
5091

ПРИМЕНА ТЕХНОЛОГИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00019/2014-06
5090

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: ---
5089

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: ---
5088

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: ---
5087

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ И ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИ УЧЕЊА - 1

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00072/2010-06
5086

ПРИПРЕМА НАСАТАВНИКА ЗА РАД У УЧИОНИЦИ НА ТЕМУ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 1162/04.07.2013/5
5085

ПРОГРАМ М: ОБУКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 1162/04.07.2013/4
5084

ПРОГРАМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 1162/04.07.2013/3
5083

ИНИЦИЈАЛНИ ТРЕНИНГ ЗА САВЕТНИКЕ НА СОС ТЕЛЕФОНУ ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 1162/04.07.2013/2
5082

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА, МОДУЛ: ПРЕВЕНЦИЈА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 1162/04.07.2013/1
5081

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА, МОДУЛ: УЛОГА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У ЗАШТИТИ УЧЕНИКА ОД ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 1162/04.07.2013/1
5080

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА, МОДУЛ: ЗАУСТАВИМО ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 1162/04.07.2013/1
5079

НАСТАВА МОДЕРНЕ ИСТОРИЈЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00811/2009-07
5078

АУТЕНТИЧНО ИСКУСТВО УЧЕЊА, СПОСОБНОСТ УЧЕЊА-НАШЕ СКРИВЕНО БОГАТСТВО

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 110-00-00063/2012-06
5077

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00309/2012-06
5076

МЕНТОРСКИ РАД СА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142-1/2008-06
5075

СИСТЕМАТСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ МРЕЖЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00033-1/2011-06
5074

РАД НА ВОДИЧУ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00033-3/2011-06
5073

ДЕФИНИСАЊЕ СТАНДАРДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00033-2/2011-06
5072

РАЗВИЈАЊЕ ОСНОВА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У СКЛАДУ СА ОТВОРЕНИМ ПРИСТУПОМ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00033-4/2011-06
5071

ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ ДИЈАЛОГ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ И МУЛТИКУЛТУРАНОМ ДРУШТВУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00014/2012-09/02/06
5070

ПРАВА ДЕТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 110-00-00213/2012-06
5069

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-00-0044/2011-06
5067

ПРОГРАМ ОСНАЖИВАЊА ПОРОДИЦА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-243/2011-03
5066

ПОСТУПЦИ ЗАВАРИВАЊА У ФУНКЦИЈИ РЕПАРАЦИЈЕ МАШИНСКИХ ДЕЛОВА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 680-00-00184/2011-06
5065

ИНТЕГРАЛНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ, СА ПОЈЕДИНАЧНИМ МОДУЛИМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 611-00-00504/2011-06
5064

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - МОДУЛ ЗА МЕНТОРЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00447-7/2011-06
5063

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - МОДУЛ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ТИМА И ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКУ СЛУЖБУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00447-6/2011-06
5062

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - МОДУЛ ЗА САРАДНИКЕ ТИМА МЛАДИХ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00447-5/2011-06
5061

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - МОДУЛ ЗА ЧЛАНОВЕ ТИМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00447-4/2011-06
5060

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - МОДУЛ ЗА ПРОФЕСОРЕ АКТИВНЕ У ОБЛАСТИ ФОРУМ ТЕАТРА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00447-3/2011-06
5059

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - МОДУЛ ЗА ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00447-2/2011-06
5058

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - МОДУЛ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00447-1/2011-06
5057

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - ОБУКА ЗА МЕНТОРЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06/10
5056

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - ИНСТРУКТАЖА О УСПОСТАВЉАЊУ УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ МРЕЖЕ ЗАШТИТЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06 /9
5055

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - ОБУКА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ВРШЊАЧКЕ КОМПОНЕНТЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06 /8
5054

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДУЛ 7 - ОБУКА ЗА ФОРУМ ТЕАТАР

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06 /7
5053

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДУЛ 6 - ОБУКЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06 /6
5052

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДУЛ 5 - ОБУКА ЗА РУКОВОЂЕЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06 /5
5051

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДУЛ 4 - ОБУКА ЗА РАД СА РОДИТЕЉИМА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06/4
5050

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДУЛ 3 - ОБУКА ВРЕДНОСТИ, ПРАВИЛА И РЕСТИТУЦИЈА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06/3
5049

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДУЛ 2 - ОБУКА ЗА ЦРТАНИ ФИЛМ УАА НЕПРАВДА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06/2
5048

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДУЛ 1 - ОБУКА О НАСИЉУ И ЗАШТИТНИМ МРЕЖАМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00142/1/2008-06/1
5047

ОБУКА ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНИХ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00011/2011-06
5046

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП О ПРОИЗВОДЊИ БИОМАСЕ И ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈИ ТОПОЛАМА И ВРБАМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 451-02-00170/2010-06
5045

РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00849/2010-07
5044

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ НАШИХ ГРАЂАНА У ИНИСТРАНСТВУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00037/2011-06
5043

НОВА УЛОГА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ОКВИРУ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00074/2010-06
5042

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ-ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И РЕВИЗИЈА ИОП-А

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00073/2010-06
5041

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ-СТРАТЕГИЈЕ И ПОСТУПЦИ ПРИЛАГОЂАВАЊА НАСТАВЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДАРОВИТУ ДЕЦУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00075/2010-06
5040

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ-ПЛАНИРАЊЕ И ИЗРАДА ИОП-А

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00070/2010-06
5039

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ И ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИ УЧЕЊА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00072/2010-06
5038

ДИСЛЕКСИЈА, ДИСГРАФИЈА И ДИСКАЛКУЛИЈА КАО СПЕЦИФИЧНЕ ТЕШКОЋЕ У УЧЕЊУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00071/2010-06
5037

ПОДРШКА НАСТАВНИЦИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ПРИМЕНУ КЉУЧНИХ ЗНАЊА У ОБЛАСТИ ВРЕДНОВАЊА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-32/2010-06
5036

ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА КРОЗ ПРИМЕНУ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ ПРИСТУПА ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ – ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-31/2010-06
5035

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-35/2011-06
5034

ПРОГРАМ МУЛТИПЛИКАТОРА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-34/2011-06
5033

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-32/2011-06
5032

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-31/2011-06
5031

ИЗРАДА КРИТЕРИЈУМА ЗА РАД У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ВЕЖБУ 2

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-30/2011-06
5030

ВИРТУЕЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ-ПРИМЕНА ИНФОРМАТИКЕ У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-29/2011-06
5029

ИЗРАДА УПУТСТВА СА ИНДИКАТОРИМА КВАЛИТЕТА ЗА ПРАКСУ У ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДЛОГА УГОВОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРАКСЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-28/2011-06
5028

ОБУКА МУЛТИПЛИКАТОРА ЗА СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКУ НАСТАВУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-33/2011-06
5027

ОБУКА МУЛТИПЛИКАТОРА ЗА „СТРУЧНО-ПРАКТИЧНО КУВАРСТВО“

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-27/2011-06
5026

ИЗРАДА ПРИРУЧНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ/ЦЕ ЗА СТРУЧНО –ТЕОРИЈСКУ НАСТАВУ У ТУРИЗМУ „ТУРИЗАМ И МАРКЕТИНГ“

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-26/2011-06
5025

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА(ПО) : ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ ЗА ОДЛУКУ О ЗАНИМАЊУ И ШКОЛОВАЊУ У СУСРЕТУ СА СВЕТОМ РАДА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-25/2011-06
5024

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА (ПО):ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ ИНФОРМИСАЊЕМ О ЗАНИМАЊИМА, КАРИЈЕРИ И ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-24/2011-06
5023

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА (ПО): ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ КРОЗ САМОСПОЗНАЈУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-23/2011-06
5022

ОБУКА У БИРОУ, ОЦЕЊИВАЊЕ – НИВО III

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-22/2011-06
5021

ОБУКА У БИРОУ, ФАЗА ПОДЕЉЕНОГ РАДА –

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-21/2011-06
5020

ОБУКА У БИРОУ, ФАЗА ЈЕДИНСТВЕНОГРАДА – НИВО I

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-20/2011-06
5019

ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНО-ОРИЈЕНТИСАНЕ НАСТАВЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-19/2011-06
5018

МЕТОДЕ АКТИВНО-ОРИЈЕНТИСАНЕ НАСТАВЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-18/2011-06
5017

ОСНОВЕ АКТИВНО - ОРИЈЕНТИСАНЕ НАСТАВЕ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-17/2011-06
5016

САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-11/2011-06
5015

САСТАВЉАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТОВА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-16/2011-06
5014

РАЗВИЈАЊЕ ЗАДАТАКА - СЛУЧАJЕВА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-15/2011-06
5013

РАЗВИЈАЊЕ СИТУАЦИЈСКИХ ЗАДАТАКА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-14/2011-06
5012

НОВИ ВИД ТЕСТИРАЊА И РАЗВИЈАЊЕ ЗАДАТАКА ЗНАЊА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-13/2011-06
5011

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-12/2011-06
5010

ОБУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА ЗАСНОВАНИХ НА ИСХОДИМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-9/2011-06
5009

ТЕХНИКЕ ПЛАНИРАЊА АКТИВНОСТИ НА ШКОЛСКОМ НИВОУ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-8/2011-06
5008

ТЕХНИКЕ НАМЕЊЕНЕ НОСИОЦИМА ПРОМЕНА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-7/2011-06
5007

САМОВРЕДНОВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ РАДА КОЛЕГА ЈЕДНАКИХ ПО ОБРАЗОВАЊУ И ПОЗИЦИЈИ И ЕКСТЕРНИ ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА САМОВРЕДНОВАЊА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-6/2011-06
5006

ЕКСТЕРНО ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА САМОВРЕДНОВАЊА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-5/2011-06
5005

САМОВРЕДНОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РАДА КОЛЕГА ЈЕДНАКИХ ПО ОБРАЗОВАЊУ И ПОЗИЦИЈИ

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-4/2011-06
5004

СТРУЧНА ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ/АДМИНИСТРАТОРЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-36/2011-06
5003

ПРИМЕНА РАЧУНАРА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-3/2011-06
5002

ОБУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДЕРНИЗОВАНИХ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА ЗАСНОВАНИХ НА ИСХОДИМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-2/2011-06
5001

МОДЕРНА ПРАКСА УПРАВЉАЊА СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-03-00002-1/2011-06