Најављени програми од јавног интереса у наредних 30 дана
# Програм Време одржавања Место
# Програм Време одржавања Место
5396

Инспиративна пракса – повод за рефлексивни дијалог о развоју међупредметних компетенција

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/21/2023-07
16.04.2024. у 11:00 ОШ "Др.Јован Цвијић", Зрењанин
5266

Учимо заједно у примени Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00331/2020-07
17.04.2024. у 09:00 ПУ "Бамби", Лозница, вртић "Бамби"
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
17.04.2024. у 09:00 ОШ "Живомир Савковић", Трг Љубомира Ивановића Геџе 11, Ковачевац, Младеновац
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
17.04.2024. у 09:00 ОШ "Младост", Боре Станковића 60, Књажевац
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
18.04.2024. у 09:00 ОШ "Попински борци", Хероја Маричића 12, Врњачка Бања
5333

Активности за подршку свим учесницима – диференцијација наставе (Модул 2)

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00681/2022-07
18.04.2024. у 09:00 Средња школа "Сезаи Сурои", Миђени бб, Бујановац
5328

Самовредновање квалитета рада предшколских установа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00348/2022-07
18.04.2024. у 10:00 Вртић "Полетарац", Незнаног јунака 8, Крагујевац
5328

Самовредновање квалитета рада предшколских установа

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00348/2022-07
18.04.2024. у 10:00 Вртић "Колибри", Јосифа Шнерсона 3, Крагујевац
5370

Кораци ка доброј примени електронских уређаја и ненасилној комуникацији у онлајн окружењу

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-01-003/2023-16
18.04.2024. у 10:00 Гимназија "Бранислав Петков Браца", Михајла Пупина 1, Вршац
5394

Презаштићеност - скривени проблем савременог родитељства

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/19/2023-07
20.04.2024. у 09:00 ОШ "Живомир Савковић" Трг Љубомира Ивановића Геџе, Ковачевац, општина Младеновац
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
20.04.2024. у 08:00 ОШ "Сечењи Иштван", Карађорђев пут 94, Суботица
5390

Употреба Веб алата у предшколским установама и основним школама

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/15/2023-07
20.04.2024. у 10:00 ОШ "9. српска бригада" Бољевац
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
20.04.2024. у 09:00 ОШ "Јосиф Панчић", Орашац, 16201 Манојловце
5391

Унапређивање језичке компетенције наставника (први део) - Познавање и примена

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/16/2023-07
21.04.2024. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
22.04.2024. у 12:00 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Патриса Лумумбе 5, Београд, Палилула
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
22.04.2024. у 09:00 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", Жикице Јовановића Шпанца 64, Свилајнац
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
25.04.2024. у 09:00 ОШ "Растко Немањић", Село Дежева, Нови Пазар
5392

Транзиција из угла породичног и институционалног контекста у систему образовања

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/18/2023-07
26.04.2024. у 12:00 ОШ "Душан Вукасовић" Сурчин
5394

Презаштићеност - скривени проблем савременог родитељства

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00219/19/2023-07
06.05.2024. у 09:00 ОШ "Мома Станојловић", Кнеза Михаила 40, Крагујевац
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
11.05.2024. у 09:00 ОШ "Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Савски венац, Београд
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
11.05.2024. у 09:00 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Стари град, Београд
5337

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-00567/2022-07
11.05.2024. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Вука Караџића 14 Шабац