Најављени програми од јавног интереса у наредних 30 дана
# Програм Време одржавања Место
# Програм Време одржавања Место
5384

Вештине за адолесценцију

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 153-02-00020/2023-16
12.12.2023. у 10:00 ОШ "Драгиша Мишовић", Чачак
5348

Обука школских координатора и администратора међународног истраживања ТАЛИС 2024

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01022/2022-07
14.12.2023. у 19:00 14.12.2023.god. БЕОГРАД
5348

Обука школских координатора и администратора међународног истраживања ТАЛИС 2024

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01022/2022-07
14.12.2023. у 17:00 14.12.2023.god, БЕОГРАД
5348

Обука школских координатора и администратора међународног истраживања ТАЛИС 2024

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01022/2022-07
15.12.2023. у 19:00 15.12.2023. god. BEOGRAD
5382

Моћ даровитих – корак даље

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01231/2023-07
15.12.2023. у 12:00 ОШ "Трајко Перић" Велико Ропотово
5382

Моћ даровитих – корак даље

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01231/2023-07
16.12.2023. у 09:00 ОШ "Петефи Шандор" 16. дивизије 43, Кула
5382

Моћ даровитих – корак даље

Програм од јавног интереса које решењем одобрава министар
Број решења: 610-00-01231/2023-07
16.12.2023. у 09:00 ОШ "Херој Радмила Шишковић" Змај Јовина 27, Смедервска Паланка